Bērnu un jauniešu teātra institūts

Notiek visu festivāla nedēļu
Auditorija: teātra profesionāļi
Norises vieta:

Bērnu un jauniešu teātra institūts (BUJTI) ir Valmieras vasaras teātra festivāla paspārnē notiekošas apmācības un pētniecība jaunajiem teātra profesionāļiem, kas vēlas iepazīt vai strādāt bērnu un jauniešu teātra novirzienā, veidojot un attīstot izrāžu idejas ar iespēju tās realizēt festivālā.

Ko tas paredz

Apmācību laikā mākslinieki strādā pie izrādes piedāvājuma festivālam.

Dalībnieki

Jaunie mākslinieki, studenti vai tikko beiguši absolventi no režijas, aktiermākslas, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas, kultūras menedžementa, teātra kritikas vai citām ar teātri saistītām nozarēm.

Programma

Praktiskas un teorētiskas apmācību un pētniecības nodarbības nedēļas garumā pirms Valmieras vasaras teātra festivāla, lai iepazītos ar bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, patstāvīgi strādājot pie savas izrādes idejas festivālam.

Iepazīsti festivālu

Mazdārziņos, garāžās un zem tilta notiek izrādes visai ģimenei.